logo groeimaker

“Verandering is een voorwaarde voor nieuw inzicht, in plaats van andersom.”

  • Facebook: groeimaker
  • Linked In: company/groeimaker
  • Twitter: groeimaker
  • YouTube: groeimaker
 Visie & ambitie

Groeimaker staat voor het creëren van groei, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Kwantitatieve groei zoals groei in aantallen, waarde of grootte. Maar ook kwalitatieve groei: het realiseren van verbetering of positieve vernieuwing. Zoals mentale groei, persoonlijke ontwikkeling of het vergroten van flexibiliteit en verandervermogen van organisaties.

Onze visie is dat groei afhankelijk is van hoe wordt omgegaan met verandering. Het is onze ambitie om individuen en organisaties te begeleiden in dit proces zodat zijn hun waardevolle idealen en doelen kunnen bereiken. Vanuit het geloof dat in potentie alle mogelijkheden en kwaliteiten aanwezig ondersteunen wij met interventies die raak zijn. Wij kunnen dat zelf doen als interimmanager of tijdelijk bestuurder. Of als begeleider, regisseur of coach in het veranderproces.

Wij maken ons hard om juist die zaken te beïnvloeden die nodig zijn om verandering op de lange termijn te borgen.

Groeimakers zijn veranderdeskundigen. Specialisten in verandering voor mens en organisatie. >
Groeimaker staat voor het creëren van kwantitatieve en kwalitatieve groei. >
Groeimaker hanteert een duurzame aanpak. In verbinding, consistent en in samenhang met elkaar. >

Je kunt ook anders naar groei kijken. "Groei dat morgen de wereld een stukje beter maakt". Wat wil jij laten groeien?"