logo groeimaker

“Wat je aandacht geeft, groeit.”

  • Facebook: groeimaker
  • Linked In: company/groeimaker
  • Twitter: groeimaker
  • YouTube: groeimaker
 Interimmanagement

Extra of tijdelijke capaciteit bij de besturing van de organisatie, onderdelen of programma’s en specifieke gebieden als financiën, marketing of communicatie.

Wij zorgen voor tijdelijk ondersteuning of vervanging van bijvoorbeeld een algemeen directeur, general manager, financieel directeur, CFO, marketing directeur, programma- of projectmanager.

Of wij geven tijdelijk leiding aan een organisatieverandering zoals bijvoorbeeld bij een reorganisatie, overname, fusie, samenvoeging van organisatieonderdelen of teams, cultuurverandering, prestatieverbetering of crisis turnaround.

Onze kracht is dat wij continuïteit handhaven en concrete veranderingen of doelen realiseren. Gezamenlijk formuleren we vooraf concrete doelen die tijdens de afgesproken periode worden gerealiseerd. De groeimakers van Groeimaker hebben een achtergrond in management en directievoering, zowel binnen het MKB als binnen internationale ondernemingen. Daarnaast hebben zij toegang tot een netwerk van een selecte groep senior managers met een bewezen track record. Uitgangspunt voor het uitvoeren van opdrachten is dat een team of manager wordt ingezet die het best past bij uw vraagstuk. En groeimakers zijn sparringpartners voor elkaar: hanteren en delen modellen, inzichten en geven reflectie bij vraagstukken en persoonlijke groei.

Onze managers zijn naast tijdelijk managers ook ervaren coaches en veranderspecialisten. Dit betekent dat wij gedurende de interim periode de organisatie - naast de realisatie van een vooraf afgesproken opdracht - ondersteunen in de volgende stap van ontwikkeling om te komen tot betere prestaties. Onze opdracht is gereed als de organisatie beter functioneert, ook als wij weg zijn.


Is er een organisatieverandering nodig? Of is er behoefte aan extra of tijdelijke managementcapaciteit? >
Wij helpen op basis van een doeltreffende analyse bij het ontwerpen en begeleiden van veranderingen. >
Extra of tijdelijke capaciteit bij de besturing van de organisatie, onderdelen of programma’s. >

"CEO's want coaching, because it is lonely at the top" 2013 Executive Coaching Survey, Miles Group