logo groeimaker

“Elke groei is een sprong in het duister.”

  • Facebook: groeimaker
  • Linked In: company/groeimaker
  • Twitter: groeimaker
  • YouTube: groeimaker
 Verandermanagement

Wij helpen op basis van een doeltreffende analyse bij het ontwerpen en begeleiden van veranderingen die leiden tot het gewenste resultaat.

Het is belangrijk dat een verandertraject aansluit bij de context van de organisatie. Daarom focussen wij op samenhang en consistentie van het vraagstuk. De verbinding tussen de externe en interne omgeving, strategie en actie, plan en uitvoering, cultuur en structuur, houding en gedrag, zacht en hard. En verandertrajecten moeten raak zijn: het moet leiden tot een verbetering voor de organisatie. Wij richten ons daarom op doelgerichte en doelbewuste veranderingen. Meetbaar en merkbaar.

Thema’s en onderwerpen voor verandering kunnen bijvoorbeeld zijn: strategie vorming, positionering, fusie & overname, van strategie naar actie, nieuw organisatieontwerp, internal & external branding, leiderschap, cultuur, management- en teamontwikkeling, organisatiebesturing en planning & control.

Het vraagstuk van de organisatie is ons vertrekpunt. Soms is dat heel helder en soms niet. Samen bepalen we de juiste verandervraag en –doelen. Op basis hiervan gaan we aan de slag en begeleiden het proces met hulp van ons groeimakermodel. Een verandermodel dat gebruikt wordt als handvat bij verandering. De organisatie en de verandervragen bepalen de invulling. Het model zorgt ervoor dat we sturen op cruciale slaagfactoren om van de verandering een succes te maken.

Wij begeleiden bij alle fasen in het veranderproces. Elk verandertraject is maatwerk en wij passen ons daarop aan. Tijdens dit proces houden wij continue de vinger aan de pols om ervoor te waken dat beoogde doelen binnen het tijdsbestek worden behaald. Dit kan betekenen dat er interventies nodig zijn. Zowel op individueel-, team- of organisatieniveau.


Is er een organisatieverandering nodig? Of is er behoefte aan extra of tijdelijke managementcapaciteit? >
Wij helpen op basis van een doeltreffende analyse bij het ontwerpen en begeleiden van veranderingen. >
Extra of tijdelijke capaciteit bij de besturing van de organisatie, onderdelen of programma’s. >

"CEO's want coaching, because it is lonely at the top" 2013 Executive Coaching Survey, Miles Group