logo groeimaker

“Elke groei is een sprong in het duister.”

  • Facebook: groeimaker
  • Linked In: company/groeimaker
  • Twitter: groeimaker
  • YouTube: groeimaker
 Teamcoaching

Coaching met de focus op het optimaal presteren en samenwerken van teams.

Het is niet altijd eenvoudig om als team optimaal te functioneren. Organisatiebelangen, belangen van het team en ook persoonlijke belangen spelen een belangrijke rol. Zijn de doelstellingen helder en consistent met elkaar? Is de manier van werken duidelijk? Zijn er misschien zaken die onder de oppervlakte spelen en het functioneren van het team beïnvloeden?

Teamcoaching zorgt ervoor dat het onbespreekbare op een constructieve manier besproken wordt en dilemma’s expliciet gemaakt worden. Op een voldoende diep niveau wordt de kern van het teamvraagstuk opgepakt. De focus ligt op de onderlinge samenwerking en de interactie in het team. Daarbij krijgen ook de individuele teamleden en samenwerking met de organisatie en stakeholders specifieke aandacht.

Thema’s en onderwerpen kunnen zijn: het opzetten van een effectief en resultaatgericht team, vergroten van daadkracht en energie, bevorderen van vertrouwen, loyaliteit en sfeer, versterken van de onderlinge samenwerking, werken aan de besluitvorming van een specifiek thema, kennen en inzetten van de individuele talenten en de afstemming binnen het team.

Wij begeleiden professionals, ondernemers en leiders om persoonlijke en zakelijke doelen te bereiken. >
Coaching gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling van bestuur of leidinggevenden. >

Coaching met de focus op het optimaal presteren van teams. >
Coaching waarbij een zakelijk en persoonlijk vraagstuk van een ondernemer of leider centraal staat.  >

"CEO's want coaching, because it is lonely at the top" 2013 Executive Coaching Survey, Miles Group