logo groeimaker

“Wie zoekt naar verandering moet durven twijfelen.”

  • Facebook: groeimaker
  • Linked In: company/groeimaker
  • Twitter: groeimaker
  • YouTube: groeimaker
 Aanpak

Groeimaker hanteert een integrale aanpak.

DUURZAME ONTWIKKELING

Groeimaker creëert duurzame verandering. Door het scherp krijgen van het essentiële probleem, de juiste vraag en de gewenste doelen worden oplossingen gezocht op het juiste niveau van het vraagstuk. En wordt niet slechts aan een symptoom gewerkt. Ons doel is dat gerealiseerde veranderingen geborgd zijn op het moment dat wij onze rol hebben uitgevoerd. Op individueel niveau, binnen een team of binnen het systeem van de organisatie.

VERBINDING VANUIT DE KERN

Groeimakers hebben ieder een eigen specialisme en netwerk en die vullen elkaar aan. Onze kracht zit in onze verbinding en diversiteit. Wij verbinden paradoxen met elkaar: resultaat- en mensgerichtheid, performance en people management. Bij verandering kiezen we voor de juiste combinatie tussen harde en zachte onderdelen. Zoals het juiste gebruik van systemen, methoden, en processen gecombineerd met verandering in attitude, opvattingen en gewoonten. Om veranderingen in de kern te borgen.

CONSISTENTIE EN SAMENHANG

Wij focussen op consistentie en samenhang bij de oplossing van een vraagstuk. Dat (strategische) intenties en richtingen leiden tot de juiste activiteiten en de gewenste effecten. En andersom: activiteiten inzetten om te komen tot de gewenste richting. Soms inspirerend vanuit intrinsieke motivatie, soms richtinggevend.

Groeimakers zijn veranderdeskundigen. Specialisten in verandering voor mens en organisatie. >
Groeimaker staat voor het creëren van kwantitatieve en kwalitatieve groei. >
Groeimaker hanteert een duurzame aanpak. In verbinding, consistent en in samenhang met elkaar. >

Je kunt ook anders naar groei kijken. "Groei dat morgen de wereld een stukje beter maakt". Wat wil jij laten groeien?"