logo groeimaker
  • Facebook: groeimaker
  • Linked In: company/groeimaker
  • Twitter: groeimaker
  • YouTube: groeimaker
 Artikelen over 'veranderen'

30 oktober 2015

'Nine dots' puzzel

In mijn blog Groeikansen noem ik de 'nine dots' puzzel. De kern van de oplossing is om buiten de kaders te denken die je jezelf hebt gegeven.

   

27 mei 2015

CFO: Chief Future Officer, waar begin je?

In de snel veranderende wereld krijgen organisaties steeds meer de behoefte aan leiders die vooruit kijken. Ook binnen Finance. Naast het op orde hebben en houden van een goede financiële organisatie willen we een CFO die op de toekomst gericht is: de Chief Future Officer. Die anticipeert en op basis van toekomstgerichte inzichten en werkwijzen de organisatie veilig door nieuwe ontwikkeling heen loodst. Maar waar begin je? 

   

20 oktober 2013

Worsteling van een leider

Het proces van organisatievernieuwing lijkt zo gemakkelijk en de rol van de leider in dat proces zo duidelijk. In werkelijkheid is organisatievernieuwing, een taai proces.

   

30 oktober 2015

Groeikansen

We denken het alleen te kunnen, maar wil je vernieuwende oplossingen vinden voor terugkerende problemen, dan heb je andere inzichten nodig.

   

22 januari 2014

Over groei gesproken

Je kunt ook anders naar groei kijken. Groei is meer dan een cijfer. Commercial van Triodos bank geeft heel mooi aan hoe je naar groei kunt kijken.

   

26 februari 2016

The Learning Dilemma

We willen organisaties die zichzelf voortdurend aanpassen aan de veranderende omgeving: lerende organisaties. Organisaties kunnen slechts leren als medewerkers leren en voortdurend ontwikkelen. Dus is er een structuur en cultuur nodig om hierin te stimuleren en motiveren. Zijn we er dan? Nee.

   

31 augustus 2015

Wanneer de oplossing het probleem is

Je hebt een probleem, je werkt hard aan de oplossing maar er is geen vooruitgang. Of het nu gaat om persoonlijke verandering, binnen een team of binnen organisaties: soms lijkt het dat de gekozen oplossing het probleem alleen maar groter maakt.