logo groeimaker

“Elke groei is een sprong in het duister.”

  • Facebook: groeimaker
  • Linked In: company/groeimaker
  • Twitter: groeimaker
  • YouTube: groeimaker
 Advies

De expertise van Groeimaker en haar groeimakers kan naast management of coaching ingezet worden als advies.

Bij onze ondersteuning in management zijn wij tijdelijk onderdeel van de organisatie. Als interimmanager of als begeleider en regisseur van een verandering. Bij advies brengen wij onze expertise in met een meer beperkte rol bij de implementatie en uitvoering.

Mogelijke thema’s en onderwerpen zijn onder andere: strategisch advies op het gebied van besturing, performance, finance, marketing, (corporate) communicatie, verandering, ontwikkeling van organisatie en medewerkers, strategie en positioneringstrajecten, corporate governance, opzet en inrichting van afdelingen, financiële vraagstukken en inrichting, arbeidsmarkt- en interne communicatie, business plannen en cases.

De expertise van Groeimaker en haar groeimakers kan naast management of coaching ingezet worden als advies. >

"CEO's want coaching, because it is lonely at the top" 2013 Executive Coaching Survey, Miles Group