logo groeimaker

“Verandering is een voorwaarde voor nieuw inzicht, in plaats van andersom.”

  • Facebook: groeimaker
  • Linked In: company/groeimaker
  • Twitter: groeimaker
  • YouTube: groeimaker
 Jonard Speijer Groeimaker

Executive coach, veranderadviseur en HPO-expert.

'Turning companies into High Performance Organisations and helping leaders in this proces'.

Jonard Speijer

Jonard was van 1992 tot 2009 verbonden aan het beursgenoteerde Vedior NV. Sinds 1996 als algemeen directeur van Dactylo. In deze periode regisseerde hij meerdere grotere verandertrajecten waaronder een groot proces van organisatievernieuwing. Dit vond op een unieke manier plaats waarbij medewerkers vanuit hun eigen disciplines een leidende rol vervulden. Daarnaast was hij actief in diverse neven functies en als consultant voor de centraal Europese Vedior werkmaatschappijen.

Binnen Groeimaker ondersteunt Jonard organisaties in trajecten om organisaties op haar best te laten presteren en begeleidt leiders in dit proces. Er zijn twee thema’s die in het werk van Jonard centraal staan. De persoonlijke worsteling en zoektocht van een leider bij organisatieverandering. En het presteren van organisaties in samenhang met het beïnvloedingspotentieel van de eindverantwoordelijke(n). Jonard is praktisch High Performance Organisations (HPO) expert en actief betrokken bij het verder ontwikkelen van het HPO gedachtegoed. Met de theoretische achtergrond als basis, gaat zijn aandacht uit naar de dagelijkse werkelijkheid: de implementatie en acceptatie door de gehele organisatie. 


Eddy de Waart Groeimaker

Eddy
de Waart

Jonard Speijer Groeimaker

Jonard
Speijer 

Sylvia
Groot

Ilse de Cloe Groeimaker

Ilse
de Cloe